Loading Laddar...
 

Anm. Släp B+BE 10/4

Välkommen till Alingsås Trafikskolas Utbildning Släp B+ Eller BE

Nästa kurstillfälle Onsdag 10/4 kl 18.00-21.00

Anmäl dig nu det är kö på
 ca 5 veckor för att få prov B96 i Alingsås.
Borås o Säve  något kortare.
vi söker efter prov direkt när vi fått in din anmälan. 

I denna kurs ingår regler för B+ och säkerhetskontroll, lastsäkring prov och provfordon.
B+ Paket detta ingår
1 teorikväll  2 körlektioner a 55 min.1 hyra av bil och släp vid körprov.
Total pris B96 utbildning 2900 kr 


Tillkommande avgifter för foto körprov tillverkning av körkort till trafikverket  1030 kr
dessa avgifter sänds ut som delsummor i efterskott.

Det bästa för Be elever är att även följa med i B teori kursen
_____________________________________________________________________________
BE Paket detta ingår BE teorikväll
inskrivning teori, 2,5 körlektioner, 1 hyra av bil och släp vid körprov.
Totalpris BE utbildning 4900kr  

Och tillkommande avgifter för körkortstillstånd foto körprov tillverkning av körkort till trafikverket och Transportstyrelsen  
 Myndighets avgifter Totalt 2355 kr. Dessa avgifter sänds ut som delsummor i efterskott.

Vänligen fyll i anmälan nedan ange önskat kursdatum i rutan övriga upplysningar.
SÄND IVÄG ANSÖKAN GENOM ATT TRYCKA PÅ SKICKA längst ner på denna SIDA
fulltecknad kurs visas här.
Du är garanterad plats när du fått vår kursbekräftelse

Denna sändes via mail.
Vid frågor ring Kjell Samuelsson 0707 268746

Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)*
Förnamn *
Efternamn *
Adress *
Postnummer *
Postadress *
Telefon
E-post *
Övriga synpunkter
Kontaktsätt
 

Dragfordon

Du ska själv tillhandahålla dragfordonet, som ska vara en personbil med totalvikt på högst 3 500 kg eller en lätt lastbil. Bilen ska kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim. Bilen ska vara utrustad med kopplingspedal och växlas manuellt, om provet inte avser körkort med villkor som begränsar till automatväxlad bil. Med automatiskt växlad bil avses en bil utan kopplingspedal där växling sker automatiskt. Samma fordonskombination ska användas under hela provet.

Släpvagn

Till dragfordonet ska du koppla en tung släpvagn, som har en totalvikt på minst 1 000 kg. Släpet ska vara lastat till minst halva maximilasten. Släpvagnens bruttovikt får dock inte understiga 800 kg.

Lasten ska bestå av gods som går att förankra. Fordonen får inte vara lastade med farligt gods eller djur.

Släpvagnens lastutrymme ska bestå av en sluten lådkonstruktion som är minst lika hög och bred som dragfordonet. Den kan dock tillåtas vara något smalare än dragfordonet, men du får ha sikt bakåt bara genom dragfordonets sidobackspeglar.

Dessutom måste fordonskombinationen uppfylla något av följande kriterier:

  • Fordonskombinationens sammanlagda totalvikt ska överstiga 3 500 kg.

Fordonen måste vara registrerade i Sverige och du ska kunna visa upp det senast utfärdade registreringsbeviset både för dragfordonet och släpvagnen vid körprovet.

I Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet BE (TSFS 2011:13) finns närmare beskrivningar av hur fordonen ska vara utrustade

Undantag

Om du ska göra ett omprov som enbart omfattar säkerhetskontroll får du använda bil med automatisk växellåda. Vid ett sådant omprov får du även använda lätt släpvagn och släpvagnens lastutrymme behöver inte bestå av en sluten lådkonstruktion.

 

Krav på fordon som får användas vid körprov för utökad B-behörighet 2012-10-09. Körprovet för utökad B-behörighet ska genomföras med en personbil eller lätt lastbil med en tjänstevikt av lägst 1 000 kg och en totalvikt av högst 3 500 kg samt ett släpfordon med en totalvikt över 750 kg. Bilen ska ha godkända bilbälten av trepunktstyp i framsätena. Du måste själv tillhandahålla en sådan fordonskombination. Fordon som används vid provet ska vara tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt vara lämpligt för trafik. Såväl bil som släp måste vara registrerade i Sverige och får inte vara belagda med körförbud. Du ska visa upp de senast utfärdade registreringsbevisen vid körprovet. Du får inte göra prov i ett utryckningsfordon eller i en begravningsbil. Fordonet får heller inte vara lastat med djur eller med farligt gods. Bilen ska kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim och vara utrustad med huvudstöd för framsätena. Om du inte har körkort med behörighet B ska bilen vara utrustad med kopplingspedal och växlas manuellt, om du inte vill att ditt körkort ska begränsas att gälla enbart automatväxlade fordon. Om du redan har körkort med behörighet B ska bilen vara utrustad med kopplingspedal och växlas manuellt, om inte ditt körkort är begränsat att gälla enbart automatväxlade fordon. Om du inte har körkort med behörighet B måste du göra körprovet i en bil som är utrustad med dubbelkommando för färdbromsen och extra invändig backspegel för passagerare i framsätet. Släpfordonet ska vara lastat till minst halva maximilasten. Släpfordonets lastutrymme ska ha formen av en sluten lådkonstruktion som är minst lika hög och bred som dragfordonet. Den kan dock tillåtas vara något smalare än dragfordonet, om sikten bakåt bara är möjlig när dragfordonets sidobackspeglar används. Lasten ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär. Fordonskombinationen ska ha en sammanlagd totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg. Du måste använda samma fordon under hela provet. Ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:44) om förarprov, utökad behörighet B.