Riskutbildning del 1 – MC

Riskutbildning del 1, motorcykel: Alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt

Aktuell kurs kommer

Utbildningen tar ca 3.5 h och sker i en grupp om högst 16 deltagare
utbildningskostnaden är 950:-

Kursavgift Betalas till Bankgiro 700-1001 eller Swish 1231604651 före kurs.
vänligen visa utskrift/ kvitto

Anmäl dig Helst via flik Mc utbildning formulär

Fulltecknad kurs redovisas här. Varmt välkomna