Riskutbildning del 1 – MC

Riskutbildning del 1, motorcykel: Alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt

Extra insatt kurs Torsdagen den 9/9 kl 18,00-21,20

vi tar nu paus nästa kurs planeras till mitten av april

Utbildningen tar ca 3.5 h och sker i en grupp om högst 7 deltagare
utbildningskostnaden är 850:-

Kursavgift Betalas till Bankgiro 700-1001 eller Swish 1231604651 före kurs.
vänligen visa utskrift/ kvitto

Anmäl dig Helst via flik Mc utbildning formulär

Fulltecknad kurs redovisas här. Varmt välkomna