Riskutbildning del 1 – Bil

Vid frågor om när du kan gå risk 1, hör av dig till din trafiklärare

Medtag giltigt id eller pass
Kostnad 950kr per deltagare.

Betalas till Bg. 700-1001 eller swish 1231604651
Senast före kursstart.
Vänligen visa utskrift/kvitto/foto.

Denna kurs på trafikskolan omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i trafiken.

Vi diskuterar, funderar, samtalar, ser film och tar ställning. Vi berättar även om nollvisionen.